Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES
SIGLA.jpg

FINANŢARE TRANSPARENTĂ – ALOCARE EFICIENTĂ

Soluţii pentru o procedură transparentă în alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara                  Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES împreună cu Filiala Judeţeană Mureş a Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - Harghita şi un grup de experţi independenţi din sectorul privat iniţiază audierea publică cu tema

,,Soluţii pentru o procedură transparentă în alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara, în cadrul căreia invităm pe toţi cei interesaţi să îşi exprime punctul de vedere.

 


             Audierea publică va avea loc în data de 3 noiembrie 2011, în Sala Mică a Primăriei Municipiului Sighişoara, începând cu ora 17:00.

 


              Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza într-un raport care va fi prezentat în conferinţă de presă în maxim 2 săptămâni de la eveniment.

Raportul va fi transmis tuturor celor care au participat (la adresa electronică indicată în formularul de înscriere), va fi postat pe site-ul www.cedes.ro pentru publicul larg şi va fi trimis decidenţilor politici cu atribuţii de decizie în domeniu.


           Pentru formularea unei opinii este asigurată o minimă bibliografie, un îndrumar de formulare a opiniei,  procedura de audiere publică, modul de înscriere şi participare, documente care pot fi descărcate de mai jos.
 Descărcaţi:Motivaţia iniţiatorilor


Metodologia de finanţare propusă


Proiectul de hotărâre propus


Invitaţie de participare la audierea publică


Formular de înscriere la audierea publică


Îndrumar de redactare a depoziţiilor scrise


Procedura de audiere publică


Bibliografie

 

 


Există soluţii pentru alocarea transparentă a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara pentru mai multe domenii

 


Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES împreună cu Filiala Judeţeană Mureş aUniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - Harghita şi un grup de experţi independenţi din sectorul privat lansează astăzi 15 noiembrie 2011 raportul sinteză al audierii publice cu tema „Soluţii pentru o procedură transparentă în alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara”.

Consiliul Local al Municipiului Sighişoara a reglementat în anul 2010 procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, dar doar pentru proiecte culturale. În anul 2011, la nivel local nu a mai fost reglementată o astfel de procedură, dar s-au formulat periodic petiţii/cereri pentru finanţarea unor proiecte/activităţi iniţiate în principal de organizaţii neguvermantale.

În acest context, procedura audierii publice a permis oricărei persoane interesate să transmită opinia scrisă cu privire la tema dezbaterii.

În baza depoziţiilor realizate atât de consilieri locali ai Municipiului Sighișoara, autoritatea publică, cetăţeni, cât şi de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale din mai multe localităţi (Sighişoara, Târgu-Mureş şi Bucureşti), comisia de experţi a elaborat un raport ce conţine elemente care pot fi utile atât administraţiei publice din Sighişoara (vizată în mod direct) cât şi altor autorităţi publice, inclusiv celor care au reglementat acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local.


Descărcați:

Comunicat de presă

Raport-Sinteză al audierii publice din data de 3 noiembrie 2011

Depoziții scrise:
fișiere text

Adrian Eftimie

Bogdan Buda

Camelia Nicolau

Dan Călin Tocaciu

Genoveva Schuster

George Rolea

Gheorghe Sârbu

Ioan Dorin Dăneșan

Mihaela Kovacs

Oana Preda


Depoziții verbale:
fișiere audio
Selecţia publică de proiecte cu finanţare de la bugetele locale: experienţa localităţilor urbane din regiunea Centru

 

 

 

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a făcut publice rezultatele cercetării “Finanţări nerambursabile de la bugetele locale în baza Legii nr. 350/2005: oraşe şi municipii din regiunea Centru”. Datele cercetării relevă modul în care oraşele şi municipiile din regiunea Centru au fost preocupate să ofere finanţări nerambursabile de la bugetele locale prin folosirea sistemului concurenţial, dar şi domeniile în care autorităţile publice respective au decis să aplice selecţia publică de proiecte în perioada 2010-2011.

 

Mai puţin de jumătate din localităţile urbane ale regiunii Centru (43,9%) au menţionat că au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

 

Procesul de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local s-a realizat în mod continuu (fără întreruperi) la peste 80% din localităţile urbane care au menţionat că au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005. 2 municipii din regiunea Centru (Sighişoara şi Alba Iulia) au sistat acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

 

În perioada 2010-2011, cele mai multe localităţi urbane din regiunea Centru au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiecte din următoarele domenii: sport, cultură, culte, social sau tineret.

 

În anul 2011, 11 localităţi urbane au crescut suma aprobată pentru finanţări nerambursabile faţă de anul 2010, iar mai mult de jumătate din acestea au înregistrat creşteri chiar dacă totalul veniturilor bugetului local a fost în scădere faţă de anul anterior.

 

Datele cercetării au relevat unele diferenţe în acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 în funcţie de tipul de localitate urbană: 70% din municipiile regiunii Centru au menţionat că au acordat finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 şi doar 29,7% din oraşele regiunii au indicat că au acordat astfel de finanţări.

 

Judeţele Mureş şi Covasna ocupă detaşat primele două locuri în regiunea Centru în ceea ce priveşte ponderea localităţilor urbane care menţionează că au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

 

 

Descarcă raportul cercetarii

Sighişoara nu dispune de un Regulament local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES atrage public atenţia asupra situaţiei în care se află Municipiului Sighişoara care nu dispune încă de un Regulament local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Obligaţia elaborării şi aprobării unui astfel de regulament este prevăzută în Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,  publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011.


Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES este interesat de modul în care autorităţile locale respectă obligaţia adoptării regulamentelor locale referitoare la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriul şi apreciază că situaţia identificată la nivelul municipiului Sighişoara, este destul de gravă şi foarte probabil nu este unică în judeţul Mureş.Descarcă comunicatul de presă


             Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii


Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, au lansat in data de 25 iulie 2014 proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect finanţat  prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România.

.

Descarcă: Comunicat de presă


-Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

-Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org;

-Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;

Achizitii publice - august 2017


Anunț de participare simplificat - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea serviciilor de  închiriere săli, servicii de servire a mâncării (masa de prânz și pauze de cafea), din cadrul proiectului „Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare”


      Descarcă:      ANUNT ANULARE ACHIZITIE


Invitatie

 

Documentatie atribuire

 

Formulare in format editabil 

                                                                

Ultima serie a cursului gratuit 

Branding şi comunicare în turismul sighișorean”.


 

În perioada 9-17 octombrie 2017 va avea loc ultima serie a cursului gratuit „Branding şi comunicare în turismul sighișorean”, organizat în cadrul proiectului "Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare", proiect finanțat de Municipiul Sighișoara și cofinanțat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

La acest curs  pot participa cei care lucrează în pensiuni, hoteluri și alte structuri de primire turistică din Sighișoara sau care sunt implicați în managementul unităților respective.


Modulele din cadrul cursului vor aborda următoarele teme:

                - Crearea unui brand puternic. Logo, nume de marcă. Alegerea culorilor şi a mesajului general de pe toate obiectele inscripţionate

                - Elemente de marketing aplicate la turism. Identificarea elementelor de diferenţiere specifice. Punerea în valoare a acestora prin comunicare şi prin stil

                - Site-ul şi comunicarea prin intermediul paginii de Facebook

                - Comunicarea în branşă, cu agenţiile şi portalurile de turism

                - Comunicarea cu clientul în momentul rezervării, comunicarea cu clientul în perioada cât este oaspete al unităţii de cazare şi comunicarea ulterioară

                - Crearea unui pachet vizual şi de comunicare unitar


În cadrul fiecărui modul al cursului, vor fi rezervate ore pentru aplicaţii practice, în cadrul cărora fiecare cursant va exersa alături de instructor.


Totodată, se va realiza gratuit și o diagnoză pentru unitățile de cazare interesate participante la curs și se va oferi consultanță post-curs, în limita a două ore per cursant, cu privire la aspecte întâlnite în practică.


La finalul cursului, participanții vor primi certificate de participare.


Persoanele care îndeplinesc condițiile de participare și care doresc sa participe la curs trebuie să transmită formularul atașat la adresa: office@cedes.ro.