Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!

                  

 

 

 

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu Asociația PROCONS Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare

implementează în perioada 1 martie 2015-30 aprilie 2016 proiectul Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941,00 Euro.

   

Proiectul abordează problema numărului mic de persoane care se implică în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

  

 

 Obiectivele  specifice  ale proiectului sunt:


- Îmbunătăţirea modului de aplicare a Legii nr. 52/2003 la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu și  Reşiţa  în decurs de 12 luni

 

- Creşterea cu 25% a numărului de recomandări formulate în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor în localităţile Sighişoara, Iaşi şi Caransebeş în decurs de 10 luni

 

- Diversificarea serviciilor oferite de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,  Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare și Asociaţia PROCONS IAŞI în decurs de 4 luni

 

Activităţile principale ale proiectului constau în:

-       monitorizarea aplicării legii transparenţei decizionale

-  informarea autorităţilor publice monitorizate cu privire la deficienţele identificateîn aplicarea Legii transparenţei decizionale

-   constituirea unor grupuri de iniţiativă locală și organizarea de întâlniri ale grupurilor de initiativă locală

-          organizarea de conferinţe de presă

-          elaborarea şi livrarea suportului de curs pentru cetăţeni

-          implicarea cetățenilor participanți la curs

-          sesiuni de prezentare a serviciilor oferite de solicitant şi parteneri

-          informare și promovare.

  

Printre rezultatele preconizate ale proiectului menţionăm: 3 grupuri de iniţiativă locală, 57 de recomandări scrise sau verbale formulate,  165 cetăţeni instruiţi, 6 dezbateri publice, 27 de petiții cu privire la bugetele locale viitoare, 1500 de cetățeni implicați în activități de informare/conștientizare/educație.

  

Proiectul îşi propune să intervină asupra unor deficienţe în aplicarea prevederilor Legii transparenței decizionale, astfel încât principii precum informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor şi în procesul de elaborare de acte normative să devină piloni de bază ai activităţii administrative în localităţile vizate.

   

 

 

Conţinutul acestui website nu

 reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. 

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi : www.eeagrants.org şi www.fondulong.fdsc.ro

EEA_Grants.jpgSIGLA_CEDES_SIGHISOARA.JPGsigla_-NUME_COMPLET-pic.jpgsigla_final.jpgfondong_logo.jpgfdsc_LS3E.JPG

Comunicat de presă

Cetățenii participă, comunitatea câștigă! 

           –finalul primei etape de monitorizare-              

 

           31.08.2015

 

În relaţia sa cu autorităţile publice locale, cetăţeanul are drepturi pe care, de obicei, nu le cunoaşte. Legea 52/2003, supranumită Legea Transparenţei Decizionale, prevede că, în elaborarea de acte normative, administraţia publică va anunţa proiectele de hotărâri de interes public astfel încât cetăţeanul să poată participa la procesul de elaborare a acestora și să formuleze recomandări.

Una din activitățile proiectulului Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, derulat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu Asociația PROCONS Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare,  vizează monitorizarea aplicării, la nivelul a 18 autorităţi publice locale din trei judeţe – MUREŞ, CARAŞ-SEVERIN şi IAŞI – a prevederilor acestei legi.

Prima etapă a proiectului a cuprins monitorizarea, începând cu luna aprilie 2015, a activităţii Primăriilor şi Consiliilor locale din următoarele localităţi: Sighişoara, Saschiz, Târnăveni (jud. Mureş); Caransebeş, Oţelu-Roşu, Reşiţa (jud. Caraş Severin); Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava (jud. Iaşi). Ca urmare a monitorizării, cele trei organizaţii partenere au formulat petiţii prin care au solicitat Consiliilor Locale adecvarea practicilor, în vederea respectării legislaţiei în vigoare.

Deficienţele constatate, în raport cu Legea 52/2003, în această etapă ţin, în special, de neanunţarea proiectelor de acte normative, a ședințelor publice, de secţiunea dedicată transparenţei decizionale de pe site-ul instituțiilor (inexistența sau neactualizarea acesteia) şi de modul de completare a rapoartele anuale privind implementarea Legii transparenței decizionale.

Astfel, în mai multe cazuri, nu s-a respectat obligaţia de anunţare a elaborării  proiectelor de acte normative, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice și nu s-au precizat termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative. Detalii cu privire la proiectele de acte normative care nu au respectat prevederile legii pot fi regăsite în petiţiile formulate de către cele trei organizaţii implicate în proiect şi adresate instituţiilor monitorizate direct în această etapă a proiectului.

Deficienţe s-au înregistrat şi cu privire la modul de completare a informațiilor din rapoartele anuale privind implementarea Legii transparenței decizionale (de ex. la mare parte din instituțiile monitorizate, raportul corespunzător anului 2014 nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 13 din Legea 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, ca de exemplu: numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora etc.).

În plus, am constatat şi că nu s-a respectat obligația de modificare a regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Asociația PROCONS Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare din Caransebeş au transmis, prin intermediul petiţiilor, mai multe recomandări către Consiliile Locale ale localităţilor monitorizate, recomandări care vizează în principal anunțarea elaborării proiectelor de acte normative, identificarea de soluții pentru creșterea numărului de locuri destinate publicului din sălile de ședințe ale Consiliilor Locale, publicarea ordonată și pe ani calendaristici a proceselor verbale ale ședințelor publice, refacerea acelor rapoarte anuale de evaluare privind implementarea Legii transparenței decizionale care conțin date eronate sau incomplete, modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.

Conținutul petițiilor transmise către Consiliile Locale ale localităţilor monitorizate poate fi pus la dispoziţia dvs., la cerere.

 

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941,00 Euro.

 

     

Pentru relaţii suplimentare:


Nicoleta Anghel, manager proiect, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 

Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro

 

Monica Mitarcă, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, 

Tel: 0726.007.710, e-mail: monica.mitarca@cedes.ro, monamitarca@yahoo.com

 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org și www.fondulong.fdsc.ro
Descărcaţi:


Comunicat presa lansare proiect Cetatenii participa comunitatea castiga


Comunicat presa. petitie Consiliul Local Sighisoara  proiect Cetatenii participa comunitatea castiga


Comunicat presa.petitii judetul Mures proiect Cetatenii participa comunitatea castiga


Petitie Consiliul Local Saschiz. post monitorizare


Petitie Consiliul Local Sighisoara. post monitorizare


Petitie Consiliul Local Tarnaveni. post monitorizare

INVITAȚIE


07 octombrie 2015 

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția “servicii de editare, tipărire și livrare materiale de informare și promovare” necesare în cadrul proiectului  Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”,

 

 

                   Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES  vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției “servicii de editare, tipărire și livrare materiale de informare și promovare” necesare în cadrul proiectului  Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”,  proiect finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.
 

Descărcați:

 

Invitație CEDES


Anexa 1 cantitați și caracteristici tehnice


Anexa 2 declarație conflict interese


Anexa 3 Declarație art. 180


Anexa 4 Declarație art. 181


Anexa 5 formular ofertă

 

 

Un an de la implementarea proiectului 

„Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”                  

       

 

                        Au trecut 12 luni de când am demarat proiectul Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România,  cu suma de 66.941,00 Euro.

Rezultatele obținute până în prezent ne confirmă importanța implicării cetățenilor la nivel local: unele din recomandările pe care le-am formulat cu sprijinul membrilor grupului de inițiativă locală din Sighișoara au fost preluate în totalitate de aleșii locali astfel încât putem spune că avem unele legi locale mai bune pentru cetățeni.

 

 Ce am făcut în ultimele 12 luni ?

COMUNICAT DE PRESĂ


Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”


Sinteza proiectului și a principalelor rezultate obținuteProiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!”, derulat începând cu luna


martie 2015 de către Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu


Asociația PROCONS Iași și Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare, a


abordat problema numărului mic de persoane care se implică în procesul de elaborare a


actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local.


Proiectul a contribuit la creșterea receptivității și responsabilității aleșilor locali și


autorităților publice din localitățile Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos,


Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu și Reşiţa în relația cu cetățenii și organizațiile


La 14 luni de la începutul proiectului, rezultatele sunt încurajatoare: pe de o


parte, s-au desfăşurat activităţi de monitorizare şi comunicare cu autorităţile locale, iar


pe de altă parte, s-a sprijinit formarea a trei grupuri de iniţiativă locală, ale căror întâlniri


de lucru s-au concretizat prin transmiterea de recomandări către autoritățile publice.


În cadrul proiectului, s-au monitorizat primăriile şi consiliile locale din cele 9


localităţi implicate (din judeţele Mureş, Iaşi şi Caraș-Severin), s-au transmis petiţii prin


care s-a solicitat remedierea deficiențelor identificate în aplicarea Legii transparenţei


decizionale (de ex. inexistența sau neactualizarea secţiunii dedicată transparenţei


decizionale de pe site-ul instituțiilor, neanunţarea proiectelor de acte normative cu


minim 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare, neanunțarea ședințelor


publice, etc.) și s-au organizat 10 serii ale cursului de implicare publică la Sighișoara,


Iași și Caransebeș, în baza unui suport de curs elaborat de Centrul pentru Dezvoltare


În perioada 01.04.2015-18.04.2016, s-au monitorizat 50 de ședințe ale consililor


locale, s-au transmis 41 cereri de informaţii de interes public, au avut loc 15 întâlniri de


lucru ale grupurilor de inițiativă locală din Sighișoara, Iași și Caransebeș, 158 cetățeni au


primit certificate de participare la cursul de implicare publică și 124 persoane au aderat


la grupurile de inițiativă locală create în cadrul proiectului.


Până la data de 18.04.2016 s-au formulat 155 recomandări în urma întâlnirilor de


lucru ale membrilor grupurilor de inițiativă locală, 31 recomandări directe din partea


cetățenilor participanți la curs și 26 petiții cu privire la bugetele locale viitoare.Unele din recomandările formulate au fost preluate (integral sau parțial) în


versiunile îmbunătățite ale proiectelor de acte normative sau în hotărârile adoptate la


Deși s-au constatat unele îmbunătățiri în modul de aplicare a Legii nr. 52/2003 la nivelul


autorităților publice monitorizate, există încă elemente nerespectate sau insuficient


respectate: în majoritatea situațiilor nu se anunță proiectele de acte normative cu minim


30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare, nu se justifică în scris


nepreluarea recomandărilor formulate și înainte de cetățeni și asociații legal constituite


ale acestora, nu se publică conform termenelor sau se publică parțial minutele


dezbaterilor publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale


proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, versiunea finală adoptată a


actului normativ, rapoartele anuale de evaluare privind implementarea Legii nr. 52/2003


nu au toate elementele obligatorii sau conțin date eronate, regulamentele de organizare


și funcționare a Consiliilor Locale nu au fost modificate în conformitate cu prevederile


Pe durata proiectului a crescut numărul de recomandări formulate în procesul de


elaborare a actelor normative și în procesul decizional, dar acest mecanism al formulării


de recomandări trebuie să continue și după finalizarea proiectului pentru a avea legi


locale mai bune și în acord cu nevoile comunității.


Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!” este finanţat prin granturile SEE


2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941,00Descarcă:


Sinteza proiectului și a principalelor rezultate obținute


Anexa 1 Respectarea obligațiilor care vizează păstrarea pe site, într-o secțiune dedicată transparenței decizionale, a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) și  alin. (10) lit. a) și d) din Legea 52/2003 (exemplificare la Municipiul Sighișoara pentru perioada 01.04.2015-18.04.2016)Pentru relaţii suplimentare:


Nicoleta Anghel, manager proiect, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Tel:


0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro


Monica Mitarcă, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,


Tel: 0726.007.710, e-mail: monica.mitarca@cedes.ro, monamitarca@yahoo.com