Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

1. Rolul prefectului în asigurarea transparentei decizionale 

Acest material a fost realizat și publicat în cadrul unui proiect comun al Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) și Centrului pentru Dezvoltare Socială CEDES, care și-a propus să îmbunătățească

transparenţa decizională a administraţiei publice prin implicarea instituției prefectului. (descarcă publicația...)

 

2. Consiliul la rampă

Proiectul Consiliul la rampă a abordat problema lipsei de responsabilitate a administrației locale, în special a consiliilor locale, față de interesele cetățenilor.

Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe), împreună cu partenerii săi locali - Asociația Partener pentru Tine, Asociația pentru Educație și Cultură pentru Oameni, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu, Asociația pentru Formare și Consiliere și Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES au dezvoltat și pus în practică o metodologie de monitorizare a activității consiliilor locale. Pe lângă monitorizarea activității consiliilor locale, s-a urmărit și stimularea interesului cetățenilor pentru politica locală și pentru administrarea localităților lor. În cadrul acestui proiect, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a întocmit două rapoarte de activitate ale consilierilor locali din municipiul Sighișoara.

(continuare...)

 

3. Aleşii locali şi funcţionarii publici din judeţul Mureş – cazuri între ignoranţă şi ignorarea legii

Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia şi Transparency International România au lansat raportul „Aleşii locali şi funcţionarii publici din Judeţul Mureş: cazuri între ignoranţă şi ignorarea legii”. Raportul prezintă rezultatele monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din judeţul Mureş. Monitorizarea la nivelul judeţului Mureş a fost coordonată de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES. Experţii CEDES au monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea achiziţiilor publice dar şi stadiul implementării legii privind avertizorii de integritate. Raportul constată probleme grave la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din instituţiile publice locale. (continuare…)

 

4. Ghid de lucru pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare

Aţi aplicat sancţiuni disciplinare salariaţilor firmei pe care o administraţi?

Aţi avut intenţia, dar aţi amânat momentul sperând într-o schimbare de comportament a salariatului “indisciplinat”?

Salariaţii firmei sunt nişte angajaţi model, dar este posibil să aplicaţi în viitor sancţiuni disciplinare?

Dacă aţi răspuns afirmativ la cel puţin una dintre întrebările anterioare atunci este cazul să trataţi cu maximă seriozitate materialul elaborat de Centrul Pentru Dezvoltare Socială CEDES. (continuare…)


5. Manifestari discriminatorii in procesul de angajare 

În multitudinea si diversitatea problemelor din contemporaneitate, discriminarea este înfăţisată adesea ca o realitate care a atins si atinge situaţii limită, violente chiar, la nivelul societăţii si al individului. Fie că este vorba de diferenţa de sex, de vârstă, de rasă, de situaţie materială, de acces la informaţie si chiar la adevăr, toate formele pe care le poate dezvolta diferenţa, transformată într-un motiv al excluderii lezează condiţia umană.  (continuare…)

 

6.  Resursele umane – sursă a dezvoltării şi factor al integrării României în Uniunea Europeană

Pe plan internaţional managementul resuselor umane a căpătat o importanţă deosebită, resursele umane fiind apreciate ca cel mai valoros activ utilizat în procesul muncii. Succesele înregistrate de ţări precum Japonia, Germani sau S.U.A sunt explicate în mare parte prin valorificarea potenţialului uman şi prin atenţia acordată managementului resurselor umane. (continuare…)

 

7. Serviciile sociale pentru copii cu handicap neinstituţionalizaţi

Studierea modului în care sunt vizibile pe paginile de internet ale D.G.A.S.P.C-urilor din ţară  informaţiile despre serviciile sociale care pot fi oferite copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi reprezintă nu doar o temă de cercetare ci şi un indicator al modului în care autorităţile publice asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de Acţiune pentru Implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2006 – 2013. (descarcă slideshow...) (descarcă studiul...)

 

 

SIGLA.jpg