Centrul Pentru Dezvoltare Socială CEDES

CEDES - Center for Social Development

 

 

 

CEDES

 

 

 

 

Forum

 

Aleşii locali şi funcţionarii publici din judeţul Mureş – cazuri între ignoranţă şi ignorarea legii (raport de monitorizare)

 
 
Cap. 1: Introducere

 

Denumirea proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2004, numărul 2004/016-772.01.02/03/DEM14

 

 

Proiectul s-a desfăşurat în zece judeţe: Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Timiş,Vrancea.

 

Obiectivele proiectului:

 

1.       Dezvoltarea expertizei anticorupţie a organizaţiilor neguvernamentale locale

2.       Monitorizarea integrităţii instituţiilor administraţiei publice locale

3.       Promovarea integrităţii instituţiilor administraţiei publice locale

 

 

Activitatea anticorupţie a partenerilor de proiect

 

Proiectul vine în continuarea unei serii de proiecte dezvoltate de Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia ProDemocraţia şi Asociaţia Română pentru Transparenţă.

Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului „Conflictele de interese şi integritatea publică” (finanţat de National Endowdment for Democracy şi premiat cu Marele Premiu la Gala Societăţii Civile 2006), a dezvoltat o metodologiei de monitorizare a respectării legislaţiei anticorupţie de către administraţia publică locale pe trei dimensiuni: incompatibilităţi, conflicte de interese şi declarare a averii. Această metodologie a fost implementată în 10 judeţe iar instituţiile publice locale monitorizate au fost Consiliul Judeţean, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliile locale, Primăriile, Prefectura judeţului. Monitorizarea a fost realizată de un grup de colaboratori locali. Rezultatele monitorizărilor au fost sintetizate în trei rapoarte: “Legea anticorupţie: dezinteres la nivel local” (lansare publică - 15 septembrie 2004), „Conflicte de interese şi incompatibilităţi la nivel local” (lansare publică - 31 Martie 2005), „Administraţia publică locală între două guverne” (lansare publică - 20 iunie 2005).

CRJ a mai implementat un proiect de combatere a corupţiei la nivel local prin dezvoltarea parteneriatului dintre jurnaliştii de investigaţie şi organizaţiile neguvernamentale. Scopul proiectului a fost de a aduce în atenţia instituţiilor abilitate posibile cazuri de corupţie documentate de jurnalişti. Proiectul a fost implementat în cinci judeţe, iar rezultatele au fost prezentate public în raportul  „Împreună împotriva corupţiei” (lansare publică - 8 august 2005).

Asociaţia ProDemocraţia şi Asociaţia Română pentru Transparenţă, împreună cu Stichting transFORMA România, au dezvoltat un proiect de monitorizare a administraţiei publice locale ce a vizat calitatea guvernării locale. În cadrul proiectului au fost monitorizate 12 localităţi pe dimensiunile transparenţei, accesului la informaţiile de interes public, participare publică, integritate şi achiziţii publice. Rezultatele proiectului au fost prezentate în raportul „Integritatea şi transparenţa administraţiei publice locale” (lansat public în septembrie 2004).

Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu IPP a dezvoltat procedurile aflate la dispoziţia organizaţiilor neguvernamentale locale de monitorizare a integrităţii administraţiei publice locale şi de sesizare a cazurilor de încălcare a legii. Astfel, au fost publicate în septembrie 2006 trei seturi de instrumente de monitorizare: „Instrumente de monitorizare a institutiilor anticoruptie”, „Instrumente de monitorizare a achizitiilor publice”, „Ghid privind procedurile de sesizare” dar şi un raport naţional de monitorizare intitulat „Performanta institutiilor anticoruptie” (proiect finanţat prin Phare).

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a beneficiat de acest proiect şi a coordonat procesul de monitorizare în judeţul Mureş.

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a participat la proiectul “Îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţie în procesul decizional”, finanţat de United States Agency for International Developement în cadrul “Romania Civil Society Strengthening Program” şi iniţiat de Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH). În cadrul proiectului, la care au participat  30 de organizaţii neguvernamentale din România, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a monitorizat în perioada 8 ianuarie 2007- 4 mai 2007 stadiul implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către unele autorităţi publice din judeţele Mureş şi Sibiu, a identificat unele probleme în aplicarea legii, şi a făcut propuneri (de ordin  practic şi de cadru legislativ) necesare pentru îmbunătăţirea transparenţei decizionale.  Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a monitorizat 6 instituţii publice, pe baza metodologiei realizate APADOR-CH: Consiliul Local al municipiului Sighişoara, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Judeţean Mureş, Primăria municipiului Sighişoara, Primăria comunei Apold şi Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Târgu-Mureş.

Proiectul care urmăreşte realizarea unei coaliţii de organizaţii neguvernamentale de la nivel local, a cuprins şi o campanie de conştientizare privind domeniul transparenţei decizionale şi urmează a fi finalizat în octombrie 2007.

Unul dintre membrii Centrului pentru Dezvoltare Socială CEDES a fost colaborator al CRJ pe judeţul Mureş, în cadrul proiectului „Conflictele de interese şi integritatea publică”.

Experienţa dobândită în cadrul proiectului „Conflictele de interese şi integritatea publică” a fost transferată şi la nivel organizaţional.

 

 

Cap. 2: Metodologie

           

Instituţiile monitorizate:

 

Ø       Consiliul Judeţean Mureş

Ø       Instituţia Prefectului –judeţul Mureş

Ø       Consiliul Local municipiului Sighişoara

Ø       Primăria Municipiului Sighişoara

Ø       Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş

Ø       Primăria municipiului Târgu-Mureş

Ø       Casa de Asigurări de Sănătate Mureş

Ø       Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş

Ø       Spitalul Clinic Judeţean Mureş

 

Personalul monitorizat:

 

Ø       Consilierii judeţeni şi locali

Ø       Conducerile instituţiilor publice monitorizate

Ø       Funcţionarii publici

Ø       Personalul medical de conducere

 

Tematica monitorizării:

 

Ø       conflictele de interese, incompatibilităţile, declararea intereselor

Ø       integritatea achiziţiilor publice

Ø       integritatea concesionărilor

Ø       aplicarea legii nr. 571/2004 privind protecţia avertizorului în interes public

 

Metodele şi instrumentele de documentare:

 

Ø       cereri de informaţii publice

Ø       verificări la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Ø       verificarea declaraţiilor de interese şi de avere

Ø       discuţii cu jurnaliştii şi funcţionarii publici

Ø       monitorizarea presei

Ø       participarea la şedinţele publice

Ø       informaţii din bazele de date stocate pe internet

 

Perioada de monitorizare:

 

Ø       5 luni: 15 februarie 2007 – 15 iulie 2007

 

 

 

Instituţii cărora li s-au adresat cereri de informaţii publice în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public

 

Nr. crt

Nume instituţie

1.        

Casa de Asigurări de Sănătate Mureş

2.        

Consiliul Judeţean Mureş

3.        

Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş

4.        

Primăria municipiului Sighişoara

5.        

Primăria municipiului Târgu-Mureş

6.        

Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş

7.        

Consiliul Local al municipiului Sighişoara

8.        

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş

9.        

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

10.    

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara

11.    

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş

12.    

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş

 

 

 

Cap. 3: Integritatea personalului din administraţia locală - aleşi locali şi funcţionari publici

 

Monitorizarea integrităţii personalului din administraţia locală- aleşi locali şi funcţionari publici a scos în evidenţă o serie de puncte nevralgice, dar şi unele modele de bună practică care ar putea fi preluate de unele instituţii publice şi nu doar de instituţiile publice monitorizate:

- Pe paginile de Internet ale unor instituţii monitorizate nu sunt menţionate toate funcţiile de conducere şi persoanele care le ocupă şi nici toţi funcţionarii publici (de ex. Paginile de Internet ale Primăriei municipiului Sighişoara, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş). În plus, unele din instituţiile monitorizate nu au pagină proprie de Internet sau au pagina în construcţie. Una dintre condiţiile necesare pentru monitorizarea integrităţii personalului din aceste instituţii este cunoaşterea personalului şi a funcţiilor deţinute.

- Modul ilizibil de completare a declaraţiilor de avere şi/sau de interese

Monitorizarea a scos în evidenţă situaţii în care completarea declaraţiilor de avere şi/sau de interese nu s-a realizat într-un mod lizibil (de ex. unii consilieri judeţeni şi  funcţionari din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş). Modul ilizibil de completare a declaraţiilor de avere are consecinţe directe asupra procesului de monitorizare a integrităţii personalului din administraţia locală: îngreunează demersurile de identificare a unor posibile situaţii de conflicte de interese şi/sau incompatibilităţi.

Ca bună practică notăm că unele persoane au declaraţiile de avere completate în format electronic şi afişate pe pagina de Internet a instituţiei (situaţie întâlnită în special pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş), modalitate care a sprijinit monitorizarea instituţiilor publice.

- Unele dificultăţi în consultarea declaraţiilor de avere/de interese:

Pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Sighişoara (comună cu cea a consiliului local) nu sunt postate declaraţiile de avere şi/ sau de interese (situaţie valabilă atât în cazul aleşilor locali, cât şi în cazul funcţionarilor publici). În răspunsul nr.13255/III/16.07.2007 primit de la Primăria Municipiului Sighişoara se precizează că declaraţiile de avere şi de interes nu sunt în prezent disponibile, deoarece secţiunea care face referire la aceste  informaţii se află în construcţie (pe pagina instituţiei, la secţiunea „Informaţii de interes public” este butonul „Declaraţii de avere şi interes” care nu are încă încărcate informaţiile respective).

Butonul care ar trebui să conţină declaraţiile de avere şi de interese a apărut în timpul perioadei de monitorizare, după ce s-a solicitat primăriei Sighişoara să indice pagina web de pe site-ul institituţiei unde pot fi consultate declaraţiile de avere şi/sau de interese.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş are site-ul web în construcţie.

 

O parte a membrilor consiliului de administraţie şi a funcţionarilor publici din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mureş nu are postată pe website declaraţiile de avere. Declaraţia de avere a preşedintelui– director general al CAS Mureş este postată pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  www.casan.ro, dar nu şi pe  pagina web a CAS Mureş. Se remarcă cazul unui funcţionar public din cadrul instituţiei (Benedek Ildiko) care declară pe propria răspundere că nu cunoaşte valoarea averii soţului ei, BENEDEK IMRE SANDOR (consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş). 

 

Cu ocazia monitorizării Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, s-a constatat şi că declaraţiile de interese ale membrilor consiliului de adminstraţie din cadrul CAS Mureş postate pe site sunt în continuarea declaraţiei de avere (acelaşi document în cadrul rubricii declaraţii de avere).

 

Declaraţiile de avere postate pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş se evidenţiază prin claritate în modul de prezentare (datele sunt completate în format electronic), dar nu sunt semnate. Pe pagina instituţiei s-a identificat şi o situaţie în care este postată pe site doar o pagină din declaraţia de avere a unui funcţionar public. Consultarea declaraţiilor de avere a scos în evidenţă o neconcordanţă între lista funcţionarilor publici transmisă de Instituţia Prefectului–judeţul Mureş (adresa nr. 3250/DIII/02.03.2007) şi lista funcţionarilor publici existentă pe site-ul instituţiei ( dl. Ichim Marius, director cabinet, nu figura în lista funcţionarilor publici transmisă de Instituţia Prefectului).

 

S-a încercat studierea declaraţiilor de avere ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, pornind de la clarificarea existentă pe site-ul Ministerului Sănătăţii:

 

================================================================

Declaratii - functii de conducere spitale

Declaratii de avere, interese, incompatibilitate
pentru persoanele cu functii de conducere

* declaraţiile vor fi afişate pe site-ul web al ASP judeteana/ mun. Bucuresti

Sursa: http://www.ms.ro/

================================================================

 

Pe site-ul ASP Mureş (www.aspmures.ro) nu apar postate declaraţiile de avere ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, ci doar cele de interese, deşi site-ul Ministerului Sănătăţii indică ASP-urile judeţene  ca sursă de consultare a declaraţiilor de avere ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul spitalelor. Pe site-ul ASP Mureş există doar declaraţiile de avere ale funcţionarilor din cadrul instituţiei în cadrul rubricii “Declaraţii”.

 

Pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, comună cu cea a Consiliului Local al municipiului Târgu-Mureş, funcţionarii publici şi mai mulţi consilierii locali nu au postate declaraţiile de interese.

 

 

Lista consilierilor din  CL Tg. Mureş care nu aveau postate pe site declaraţiile de interese până la data de 15 iulie 2007

 

Nr. crt

Nume consilier

1.        

BALINT STEFAN

2.        

BENEDEK ISTVAN

3.        

DAVID CSABA

4.        

KOLOZSVARI ZOLTAN CSABA

5.        

MAIOR SERGIU CLAUDIU

6.        

OPRISCAN DORU MIHAI

 

Pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Mureş există doar un model de declaraţie de interese; consilierii judeţeni şi funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Mureş nu au postate declaraţiile de interese. (http://www.cjmures.ro/decl_av2007.htm)

 

Lipsa interesului pentru completarea corespunzătoare a declaraţiilor de avere

Studierea declaraţiilor de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiilor monitorizate a scos în evidenţă în unele situaţii dezinteresul pentru completarea informaţiilor din formatul declaraţiei de avere. Situaţiile care reflectă dezinteresul pentru completarea datelor din declaraţiile de avere sunt reflectate în tabelul următor:

 

Puncte nevralgice în completarea declaraţiilor de avere a aleşilor locali şi funcţionarilor publici din cadrul instituţiilor monitorizate

Nr. crt

Rubrica din declaraţia de avere

Informaţii care nu sunt completate sau sunt completate eronat ( în unele cazuri)

1.

Terenuri deţinute

- nu se menţionează: adresa, suprafaţa, cota parte, valoarea de impozitare, modul de dobândire sau titularul terenurilor;

- la titular este menţionat numele unei societăţi comerciale

2.

Clădiri

deţinute

- nu se menţionează: adresa, suprafaţa, cota parte, valoarea de impozitare, modul de dobândire sau titularul clădirilor

3.

Bunuri

mobile

- nu se menţionează valoarea estimată a bijuteriile moştenite;

-  se menţionează la marcă autovehicul şi la natură marca maşinii

4.

Bunuri înstrăinătate în ultimele 12 luni (de ex. autoturism)

- nu se menţionează persoana către care s-a înstrăinat bunul

5.

Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în ultimul an fiscal încheiat

- nu este completată sursa venitului (la declarant, soţ /soţie sau copii), venitul obţinut de titular sau membrii familiei în anul anterior, serviciul prestat/obiectul generator de venit la titular sau soţ/soţie,  nu este menţionată (în cazul consilierilor locali sau judeţeni) indemnizaţia de consilier (probabil încasată) în anul fiscal anterior sau nu este completă nici o informaţie la capitolul VII din declaraţia de avere, reieşind că declarantul şi membrilor săi de familie nu au realizat nici un venit în ultimul an fiscal încheiat, situaţie foarte puţin probabilă;

- se menţionează indemnizaţia de consilier încasată la rubrica venituri din salarii şi nu la venituri din alte surse;

- la rubrica sursa venitului din salarii şi  din alte resurse (nume, adresă) se menţionează numele declarantului

 

Alte aspecte nevralgice în declaraţiile de avere postate pe paginile de Internet ale instituţiilor monitorizate:

- paginile din declaraţia de avere postată pe site nu respectă ordinea paginaţiei;

- declaraţia de avere  nu este postată în întregime pe site (de exemplu sunt postate pe site doar o pagină sau două din declaraţia de avere);

- declaraţia a fost completată fără a acorda prea multă atenţie ( de ex. un consilier local  din cadrul CL Târgu-Mureş menţionează în declaraţia de avere că împreună cu membrii familiei a beneficiat  “gratuit sau subvenţionat” de salarii şi dividente în valoare de 200.000 Euro)

- nu se menţionează funcţia deţinută în cadrul instituţiei;

- un consilier judeţean din cadrul CJ Mureş are postat pe site un model de declaraţie de avere neactualizat (declaraţia de avere a domnului consilier judeţean Amza Mărgărit Constantin  postată pe site-ul instituţiei este semnată în data 14.04.2006, dată la care O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese precizează obligativitatea depunerii declaraţiei de avere potrivit formularului din anexa 1. Domnul consilier judeţean Amza Mărgărit Constantin nu a respectat astfel obligaţia prevăzută de O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese);

- declaraţia de avere nu este semnată;

- un funcţionar public declară pe propria răspundere că nu cunoaşte valoarea averii soţului;

- nu se respectă în întregime formatul standard al declaraţiei de avere stabilit prin OUG nr. 14/2005 care cuprinde în partea de final următoarea formulare: „prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate” (de ex. declaraţia de avere a dlui consilier judeţean Benedek Imre Sandor nu are în partea de final această formulare, deşi este semnată de titular).

 

O parte din aspectele nevralgice identificate se referă la modul de completare a declaraţiilor de avere şi nu neapărat la declaraţiile de avere postate pe paginile de Internet ale instituţiilor monitorizate.

 

Monitorizarea a urmărit şi identificarea unor eventuale cazuri în care averea unor aleşi locali/funcţionari publici a fost supusă controlului sau în care au fost declanşate din oficiu proceduri de control al averilor aleşilor locali/funcţionarilor publici.

Doar trei din instituţiile monitorizate au furnizat aceste informaţii ca răspuns la cererile formulate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Primăria muncipiului Sighişoara, Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria municipiului Târgu-Mureş.

- Consiliul Judeţean Mureş a comunicat că, în cadrul instituţiei, nu au existat cazuri în  care să fie supusă controlului averea unor aleşi locali sau funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi nici de declanşare din oficiu a procedurilor de control al averilor aleşilor locali sau funcţionarilor din cadrul Consiliului Judeţean Mureş (adresa CJ Mureş nr. 30044/17.07.2007). Similar, Primăria municipiului Sighişoara nu a  menţionat  nici un caz în care averea unor aleşi locali/funcţionari publici a fost supusă controlului sau în care au fost declanşate din oficiu proceduri de control al averilor aleşilor locali/funcţionarilor publici (adresa nr.13254/III/16.07.2007).

- Primăria municipiului Târgu-Mureş  a precizat că nu au existat cazuri în care au fost declanşate din oficiu proceduri de control al averilor aleşilor locali sau funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureş şi nici cazuri în care persoanele încadrate în cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureş au făcut avertizări în interes public (adresa nr. 57.205 din 09.07.2007 transmisă în format electronic în data de 03.08.2007).

- Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, Casa de Asigurări de Sănătate Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş nu au răspuns cererilor adresate în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public până la data de 5 august 2007 (au depăşit şi termenul prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public), astfel încât nu se poate trage o concluzie privind existenţa sau inexistenţa unor cazuri în care averea unor funcţionari publici a fost supusă controlului sau în care au fost declanşate din oficiu proceduri de control al averilor funcţionarilor publici la nivelul celorlate instituţii monitorizate.   

 

- În judeţul Mureş, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş îşi pasează reciproc responsabilităţile privind soluţionarea infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 2531 din Codul Penal. Cele două parchete au dat un răspuns contradictoriu la cererile adresate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES:

 

======================================

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş

 face trimitere la art. 281 C.p.p. coroborat  cu art. 209 al. 3,4 C.p.p., potrivit cărora organul competent să soluţioneze infracţiunea de conflict de interese prevăzută de art. 2531 din Codul penal este Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

======================================

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş

precizează că, potrivit prevederilor art. 25 din Codul de procedură penală, competenţa de a efectua urmărirea penală pentru astfel de infracţiuni revine parchetelor de pe lângă judecătorii, întrucât ea nu este dată, în mod expres, în competenţa instanţelor prev. de art. 26-29 Cod.pr.pen., respectiv tribunale, curţi de apel, instanţa supremă.

======================================


 

Cu ocazia monitorizării mass-mediei locale, s-a constatat că există o confuzie în definirea şi  înţelegerea termenilor de incompatibilitate şi conflict de interese „…Şi cum rămâne cu incompatibilitatea în care s-a aflat Harald Gitschner? Conform legii, în situaţia dată, în care avea un interes personal, evident şi nemijlocit, consilierul Gitschner ar fi trebuit să lase pe altcineva să prezinte solicitarea Consiliului şi ar fi trebuit, de asemenea, să se abţină de la vot”

(sursa: http://www.punctul.ro/article.php/Bogatii_au_saracit_si_au_flamânzit/3815)

Aceeaşi confuzie pare să existe şi la nivelul uneia din instituţiile monitorizate: Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş:

- În adresa nr. 8602/SI/09.07.2007 transmisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş  se are în vedere clarificarea “unor aspecte privind presupusa stare de incompatibilitate a domnului consilier local al municipiului Sighişoara, dl. Mândăianu Marius-Horea, sesizată de către Centrul de Resurse Juridice”. Facem precizarea că Centrul de Resurse Juridice nu a sesizat o presupusă incompatibilitate a dlui consilier Mândăianu Marius-Horea, ci neanunţarea interesului personal în aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Sighişoara.

Adresa în cauză emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş ca şi sesizările Centrului de Resurse Juridice pot fi consultate în anexe.

- În şedinţa Consiliul Local al municipiului Sighişoara din data de  26 iulie  2007 a figurat pe ordinea de zi o adresă a Instituţiei Prefectului- judeţului Mureş referitoare la sesizarea transmisă de către Centrul de Resurse Juridice cu privire la presupusa stare de incompatibilitate a domnului consilier Harald Gitschner vis-a-vis de adoptarea Hotărârii Consiliului local nr. 29/2007. Nici în această situaţie Centrul de Resurse Juridice nu a sesizat o presupusă stare de incompatibilitate a domnului consilier Harald Gitschner, ci neanunţarea interesului personal în aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Sighişoara.

Nici la nivelul unor aleşi locali pare să nu existe o înţelegere corectă a semnificaţiei termenului de conflict de interese. Dl Marius Mândăianu, consilier local în cadrul CL Sighişoara a declarat într-un săptămânal local (Jurnalul Sighişoara Reporter) că proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren către o societate comercială la care dumnealui este administrator şi totodată unul dintre acţionari este perfect legal, iar acuzaţiile sunt fără temei: “Cumpărarea acestui teren nu a dus la conflicte de interese în Consiliul Local” a declarat consilierul Mândoianu şi a adaugat că nu mai deţine nici un spaţiu în zona centrală şi că este prima licitaţie de acest gen la care a participat cu firma sa. Pentru a dovedi că acuzaţiile sunt neîntemeiate, se invocă procesul verbal încheiat în data de 29 martie în care se specifică clar faptul că „nu participă la vot dl. consilier Marius Mîndăianu. Dar, conform aceluiaşi proces verbal, dl. consilier local Mândăianu nu a anunţat, la începutul dezbaterilor, un interes personal în problema respectivă, aşa cum este solicitat de art. 77, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Conţinutul complet al articolului poate fi consultat în anexe.

 

 

Cap. 4: Monitorizarea integrităţii achiziţiilor publice

 

- S-a verificat dacă bugetele locale adoptate pe anul 2007 sunt publicate pe site-urile instituţiilor monitorizate (bugetul local este informaţie publică din oficiu şi trebuie publicat pe site-ul instituţiei)

Consiliul Judeţean Mureş are postat pe site bugetul local pe 2007, inclusiv cel rectificat în martie şi mai 2007 în cadrul rubricii Buget (http://www.cjmures.ro/buget.htm). În plus, pe site-ul  Consiliul Judeţean Mureş pot fi consultate şi bugetele adoptate începând cu anul 2003.

Consiliul Local Sighişoara nu are postat pe site bugetul local pe anul 2007, ci doar hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2007 (Hotărârea nr. 10 din 1 februarie 2007). Anexele care fac parte integrantă din Hotărârea nr. 10 din 1 februarie 2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007 şi care cuprind de fapt informaţii privind bugetul local pe anul 2007 nu sunt publicate pe site-ul instituţiei: nu se oferă nici un indiciu privind lista de investiţii, detalierea cheltuielilor pe articole, bugetul de venituri proprii, bugetul de venituri si cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local etc. Pe site-ul primăriei Sighişoara este publicat doar bugetul local pe anul 2004.

Consiliul local al municipiul Târgu-Mureş are postat pe site-ul propriu bugetul local al municipiului Târgu-Mureş pe 2007 ( http://www.tirgumures.ro/e107/page.php?118).

 

- S-a urmărit respectarea procedurilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru bugetul pe anul 2008, de către diferite entităţi publice

Consiliul Local Sighişoara a avut acest punct pe ordinea de zi a şedinţei publice din data de 24.05.2007. Deşi proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale intră sub incidenţa prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nu au fost respectate aceste prevederi: proiectul de act normativ nu a fost adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare (nici prin mass-media, nici prin afişare la sediul propriu şi nici  prin inserare pe site-ul instituţiei).

Consiliul Judeţean Mureş nu a stabilit încă valoarea taxelor şi impozitelor pentru anul 2008 (informaţie obţinută din studierea hotărîrilor adoptate de Consiliul Judeţean Mureş până la data de 31 mai 2007) şi nu a respectat obligaţia de a stabili impozitele şi taxele locale pentru anul 2008, până la finele lunii mai 2007.

Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş a adoptat o hotărâre privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 în luna mai 2007 (a respectat obligaţia de a stabili impozitele şi taxele locale pentru anul 2008, până la finele lunii mai 2007), dar nu a respectat prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (proiectul de act normativ nu a fost adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare). Expunerea de motive pentru proiectul de act normativ privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 este din data de 22.05.2007, conform informaţiilor de pe site-ul instituţiei.

 

- S-au analizat planurile de achiziţii publice corespunzătoare anilor 2006 şi 2007 şi rapoartele privind contractele atribuite în anul 2006 şi în primul semestru al anului 2007 la nivelul a două instituţii publice: Primăria municipiului Sighişoara şi Consiliul Judeţean Mureş. Cele două instituţii au furnizat aceste informaţii ca răspuns la cererile formulate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi aveau postate şi pe site o parte din datele necesare analizei.

Analizând achiziţiile publice prevăzute şi achiziţiile publice efectuate în anul 2006 de către Primăria municipiului Sighişoara s-au constatat mai multe aspecte problematice:

- valoarea contractelor de furnizare încheiate în anul 2006 s-a ridicat la aproximativ jumătate din valoarea prevăzută în programul anual (545.236,36 RON faţă de 1.140. 300 RON prevăzuţi)

- unele din contractele de furnizare prevăzute nu s-au mai încheiat (de ex. pentru prefabricate din beton, sistem supraveghere video, mobilier urban, materiale pentru secţia Construcţii Reparaţii drumuri şi pentru Secţia Sere-Zone Verzi).

- în ceea ce priveşte contractele de servicii încheiate în anul 2006, se remarcă într-un caz o diferenţă foarte mare la valoarea estimată a contractului şi valoarea efectivă a acestuia: 13.400 RON valoarea estimată la transport materiale şi prestări servicii cu buldoexcavatorul şi 160.000 valoarea contractului încheiat (de aproape 12 ori mai mult decât valoarea estimată)

- În programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2007: este prevăzut un contract de servicii (Iluminat arhitectural Cetate) cu o valoare estimată a contractului de 167.307,69 euro la care procedura de atribuire a contractului este cerere de oferte. Întrucât valoarea pentru respectivul contract de servicii depăşeşte 40.000 euro, autoritatea contractantă nu are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte pentru respectivul contract.

 

- S-au constat unele diferenţe privind modul de întocmire a planurilor de achiziţie publică la diferite instituţii publice pentru anii 2006 şi 2007. Consiliul Judeţean Mureş are cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2006 doar denumirea şi valoarea în lei şi în euro  la 15.01.2006. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2006 aprobat de primarul municipiului Sighişoara cuprinde mai multe informaţii: pe lângă denumire şi valoarea estimată a contractului în lei şi în euro se oferă şi date privind procedura de atribuire a contractului, data previzionată pentru anunţul de participare şi pentru semnarea contractului şi pentru finalizarea acestuia. În plus, contractele sunt grupate în trei categorii distincte: de furnizare, de servicii şi de lucrări.

La nivelul anului 2007, programul anual al achiziţiilor publice aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Mureş oferă mult mai multe informaţii faţă de anul 2006: obiectul contractului/acordului cadru, cod CPV, valoarea estimată  fără TVA (în lei şi euro), anunţ de intenţie (da sau nu), procedura aplicată, data estimată pentru începerea procedurii şi pentru finalizarea acesteia, persoana responsabilă de procedură şi o rubrică de observaţii. Informaţiile din programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2007 sunt grupate pe mai multe paliere: investiţii, reparaţii, consumabile, programul lucrărilor pe drumuri judeţene şi programul lucrărilor pe drumuri comunale. Ca punct problematic în programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2007 al Consiliului Judeţean Mureş se remarcă poziţia 95, “Mobilier”, cu o valoare estimată de 239.621 euro, la care este prevăzută ca procedură cererea de oferte. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte întrucât valoarea contractului de achiziţie publică prevăzută depăşeşte în acest caz  40.000 euro. Analizând contractele atribuite în anul 2007 de către Consiliul Judeţean Mureş se constată o micşorare a sumei prevăzute pentru Mobilier, pentru a aplica procedura cererii de oferte: achiziţie mobilier pentru Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş cu o valoare de 69121 RON.

Primăria municipiului Târgu-Mureş nu a comunicat până la data de 5 august 2007, invocând complexitatea şi volumul lucrărilor documentare solicitate, programul anual de achiziţii publice pentru anul 2006 şi pentru anul 2007 şi raportul anual privind achiziţii publice pentru anul 2006, respectiv rapoartele trimestriale întocmite pentru anul 2007, informaţii care au fost solicitate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. În plus, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES nu fost informat în termenul prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: deşi cererea a fost înregistrată la Primăria municipiului Târgu-Mureş în data de 03.07.2007, abia în data de 19.07.2007 (peste 10 zile de la data înregistrării cererii) secretarul Primăriei a emis o adresă (expediată în data de 25.07.2007) în care se comunică că informaţia cerută va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 

- S-au studiat  anunţurile care cuprind informaţii privind achiziţiile publice apărute pe site-urile unor instituţii (ale Consiliului Judeţean Mureş, Primăriei municipiului Sighişoara, Primăriei municipiului Târgu-Mureş);

à pe site-ul CJ Mureş există o rubrică de Contracte în cadrul secţiunii Relaţii şi informaţii publice care cuprinde informaţii despre contractele încheiate în anul 2006 şi în anul 2007.

S-au studiat informaţiile apărute prin accesarea rubricii de Contracte, în anul 2007 şi s-au identificat forme de atribuire, altele decât licitaţia, în care se detaşează cu periodicitate doi câştigători, în special în achiziţiile publice realizate prin cerere de oferte ( S.C Moda Sprint Impex S.R.L Tg.Mureş, S.C Citadin Prest S.A Tg.Mureş).

Sursa : http://www.cjmures.ro/Contracte/contracte.php

à Site-ul Primăriei municipiului Târgu-Mureş cuprinde de două ori rubrica “Contracte - achizitii publice”. Ambele rubrici cuprind informaţii privind unele contracte încheiate în perioada martie-mai 2006 şi link-uri spre conţinutul acestora. Pe site-ul primăriei municipiului Târgu-Mureş nu s-au identificat informaţii privind contractele de achiziţie publică încheiate în anul 2007.  Rubrica Licitatii existentă pe site-ul instituţiei nu cuprinde informaţii privind licitaţiile organizate de Primăria municipiului Târgu-Mureş şi este doar un link spre site-ul http://www.e-licitatie.ro.

 

- S-a urmărit respectarea procedurilor în cazul achiziţiilor de servicii de publicitate media de către diferite entităţi publice:

Consiliul Judeţean Mureş, Primăria municipiului Sighişoara şi Primăria municipiul Târgu-Mureş au publicat referatele de oportunitate şi intenţiile de participare privind achiziţia publică a serviciilor de publicitate media în anul 2007 atât pe site-ul www.publicitatepublica.ro cât şi pe site-ul propriu al instituţiei, respectând procedura de publicare în cazul achiziţiilor de servicii de publicitate media.

La instituţia prefectului Mureş, din analiza informaţiilor prezentate pe site şi din studierea listei de autorităţi publicate pe site-ul www.publicitatepublica.ro, nu se poate încă trage o concluzie privind respectarea în anul 2007 a procedurii privind achiziţia de servicii de publicitate media. Instituţia prefectului Mureş nu are postate anunţuri pe site-ul www.publicitatepublica.ro.

 

 

Cap. 5: Monitorizarea integrităţii concesionărilor şi a parteneriatelor public-privat

 

Pe parcursul perioadei de monitorizare, presa nu a atins problema concesionărilor realizate de la intrarea în vigoare a OUG nr. 34/2006 şi nu a semnalat aspecte negative în ceea ce priveşte  parteneriatele public-privat.

Primăria municipiului Sighişoara  a comunicat că, de la intrarea în vigoare a O.U.G nr.34/2006 până în prezent (16.07.2007) nu a fost încheiat nici un contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii  (adresa nr.13254/III/16.07.2007)

Primăria municipiului Târgu-Mureş nu a furnizat până la data de 05.08.2007 informaţii privind contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii încheiate de la intrarea în vigoare a OUG nr. 34/2006. Prin adresa nr. 57.205 din 9 iulie 2007 (transmisă în format electronic în data de 03.08.2007), Primăria municipiului Târgu-Mureş a comunicat că   „Pentru restul punctelor din adresa dumneavoastră serviciul concesiuni vă va transmite cele solicitate”. 

 

 

Cap. 6: Secţiunea avertizori de integritate

 

Monitorizarea aplicarii Legii nr 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii a urmărit mai multe aspecte:

·         dacă au existat cazuri în care persoanele încadrate în cadrul instituţiilor

monitorizate au făcut avertizări în interes public (de la intrarea în vigoare a Legii nr. 571/2004 până în prezent);

·         dacă au existat cazuri în care, ulterior formulării sesizărilor, avertizorii

publici au fost sancţionaţi disciplinar;

·         dacă regulamentul de ordine interioară al instituţiilor monitorizate a fost pus

de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii şi cum anume, în mod concret.

Doar trei din instituţiile monitorizate au furnizat o parte din aceste informaţii ca răspuns la cererile formulate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Primăria municipiului Sighişoara, Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Toate cele trei instituţii nu au avut cazuri în care persoanele încadrate în cadrul instituţiilor respective să fi făcut avertizări în interes public (adresa Primăriei municipiului Sighişoara nr.13254/III/16.07.2007, adresa nr. 30044/17.07.2007 transmisă de Consiliul Judeţean Mureş şi adresa nr. 57.205/09.07.2007 transmisă de Primăria municipiului Târgu-Mureş în format electronic în data de 03.08.2007).

- Consiliul Judeţean Mureş  consideră că regulamentul de ordine interioară al instituţiei cuprinde prevederi cu privire la protecţia personalului inclusiv situaţiile prevăzute de Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi a aparatului propriu de specialitate al Primăriei municipiului Sighişoara, aprobat prin H.C.L. 27/2003 “este supus unor modificări, care vizează armonizarea cu legislaţia în vigoare” (adresa nr.13254/III/16.07.2007 transmisă de Primăria municipiului Sighişoara).

- În adresa trimisă de Primăria municipiului Târgu-Mureş se apreciază că „regulamentul de ordine interioară al instituţiei noastre a fost pus de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia ...”.

Exceptând Primăria municipiului Sighişoara, la care regulamentul de ordine interioară este supus unor modificări pentru armonizarea cu legislaţia în vigoare (şi la care am dedus că nu a fost pus încă de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii), Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria municipiului Târgu-Mureş au răspuns parţial solicitării adresate şi nu au menţionat cum anume în mod concret regulamentul de ordine interioară al instituţiilor respective a fost pus de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004.

Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, Casa de Asigurări de Sănătate Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş nu au răspuns cererilor adresate în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public până la data de 5 august 2007 (au depăşit şi termenul prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public), astfel încât nu se poate trage o concluzie privind existenţa sau inexistenţa unor cazuri în care persoanele încadrate în cadrul instituţiilor monitorizate au făcut avertizări în interes public şi nici privind armonizarea regulamentului de ordine interioară a instituţiilor respective cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

 

 

Cap. 7: Sesizări ale unor situaţii de încălcare a legii

 

Acest capitol îşi propune să ofere exemple concrete celor care îşi propun să monitorizeze incidenţa conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

Dincolo de prevederile legale, aceste cazuri demonstrează că o asemenea monitorizare este posibilă şi poate avansa în sensul obţinerii efectului dorit: de combatere a situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi.

O condiţie importantă este ca persoana sau organizaţia care monitorizează să nu abandoneze demersul şi să meargă până la capăt cu sesizările şi reclamaţiile.

 

7.1. Conflicte de interese privind aleşii locali

 

Subcapitolul prezintă patru cazuri de conflicte de interese pe care le-a sesizat Centrul de Resurse Juridice.

 

Sumarul cazurilor

Patru consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Sighişoara au luat parte la deliberarea şi/sau adoptarea de hotărâri, deşi au avut un interes personal în problema supusă dezbaterii. Niciunul dintre consilierii locali în cauză nu a anunţat la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl are în problema respectivă.

- În cadrul şedinţei Consiliului Local al municipiului Sighişoara din data de 29 martie 2007, domnii consilieri locali Cristian Ciucan, Harald Gitschner şi Popa Florin Adrian  au  participat la deliberarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxei hoteliere nerespectând art. 77, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 şi fără a anunţa, la începutul dezbaterilor, un interes personal în problema respectivă. Domnul Cristian Ciucan şi dl Harald Gitschner deţin calitatea de asociat şi administrator al societăţii GCG Turism SRL ce are obiect principal de activitate codul 5510 – Hoteluri, iar dl Popa Florin Adrian deţine calitatea de asociat şi administrator al societăţii Next Co SRL ce are obiect principal de activitate codul 6330 – Activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă turistică. În plus, în cadrul aceleaşi şedinţe de consiliu local, domnul consilier local Harald Gitschner a participat şi la deliberarea unui proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru S.C. Automotive Safety Components International Ro S.R.L. Sighişoara, deşi deţine calitatea de administrator al S.C. Automotive Safety Components International Ro S.R.L. Mai mult, domnul Harald Gitschner i-a rugat pe domnii consilieri „să fie atenţi atunci când votează această hotărâre”.

 - Tot în cadrul şedinţei Consiliului Local al municipiului Sighişoara din data de 29 martie 2007, atunci când s-a dezbatut şi adoptat proiectul de hotărâre numarul 16 privind aprobarea vânzării unor terenuri, inclusiv terenul din strada Horia Teculescu, nr. 1 către S.C. Help Serv SRL, domnul consilier local Mândăianu Marius-Horia nu a anunţat, la începutul dezbaterilor, un interes personal în problema respectivă, deşi deţine calitatea de administrator al SC HELP SERV IFN SRL.

 

Rezolvarea cazurilor: Cele patru cazuri semnalate de CRJ, privind conflictele de interese ale unor aleşi locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Sighişoara, nu au fost soluţionate până la data de 05.08.2007.

Textele sesizărilor şi răspunsurile primite pot fi consultate în anexe.

 

Cadrul legal

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali prevede:

Art. 75. - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d) o altă autoritate din care fac parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.”

Art. 77. - (1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 81. - Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

7.2. Incompatibilăţi privind aleşii locali şi funcţionarii publici

 

Subcapitolul prezintă două cazuri de posibile incompatibilităţi pe care le-a sesizat Centrul de Resurse Juridice.

 

Sumarul cazurilor

- Conform datelor de pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, viceprimarul municipiului Târgu-Mureş, domnul Csegzi Sandor deţinea funcţia incompatibilă de administrator la societatea comercială Origo Impex SRL.

Centrul de Resurse Juridice a trimis Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş o adresă prin care a solicitat cercetarea situaţiei de incompatibilitate în care se află sau s-a aflat după expirarea termenului legal de 15 zile, viceprimarul municipiului Târgu- Mureş dl Csegzi Sandor, şi emiterea ordinului de constatare a încetarii de drept a mandatului de ales local, conform art. 91, al. 4 din Legea nr.161/2003, în cazul în care situaţia semnalată se confirmă.

Textul sesisării poate fi consultat în anexe.

Secretarul primăriei municipiului Târgu-Mureş a trimis o adresă în care se arată că domnul Csegzi Sandor - viceprimar,” în termenul legal, prevazut de legislaţia enunţată, a renunţat la funcţia de administrator la S.C. Origo Impex S.R.L., aşa după cum rezultă din actul autentic nr. 3348/2003, însa din motive neimputabile acestuia, operaţiunea nu s-a înregistrat în registrul comerţului”. Totuşi la art. 131, alin (4)din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează că “pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.

 

Instituţia Prefectului-judeţul Mureş a comunicat Centrului de Resurse Juridice că în urma relaţiilor solicitate şi obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, dl. Csegzi Sandor nu deţine funcţia de administrator al SC. ORIGO IMPEX SRL, sesizarea  fiind neîntemeiată.

Răspunsurile primite la cercetarea presupusei situaţii de incompatibilitate pot fi consultate în anexe.

- Conform datelor de pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, directorul executiv al Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, domnul Adrian Ghercă, deţinea funcţia incompatibilă de administrator la societatea comercială PRINŢUL DRACULA SRL.

Centrul de Resurse Juridice a trimis Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş o adresă prin care a solicitat cercetarea situaţiei de incompatibilitate în care se află directorul executiv al Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, domnul Adrian Ghercă şi dacă situaţia semnalată se confirmă, cercetarea disciplinară a domnului director executiv Adrian Ghercă în temeiul art. 65, alin (2), lit j şi alin (3) din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul Funcţonarilor Publici.

Textul sesisării poate fi consultat în anexe.

Instituţia Prefectului-judeţul Mureş a comunicat Centrului de Resurse Juridice că în urma relaţiilor solicitate şi obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, dl. Adrian Ghercă nu deţine funcţia de administrator al SC. PRINŢUL DRACULA SRL, sesizarea  fiind neîntemeiată.

Conform datelor operate pe site-ul Oficiului Registrului Comerţului dl Adrian Ghercă nu mai figurează ca administrator al SC. PRINŢUL DRACULA SRL.

Răspunsul primit la cercetarea presupusei situaţii de incompatibilitate a dlui Adrian Ghercă  poate fi consultat în anexe.

 

Rezolvarea cazurilor: Prin prisma noilor informaţii furnizate (copia actului din care se verifică data la care domnul viceprimar Csegzi Sandor nu mai este administrator al SC. ORIGO IMPEX SRL), şi prin actualizarea datelor de pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (în cazul dlui director executiv al Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş Adrian Ghercă), considerăm că Instituţia Prefectului-judeţul Mureş a cercetat corespunzător cele două cazuri semnalate de posibilă incompatibilitate.

 

Cadrul legal

Incompatibilităţile privind funcţia de viceprimar sunt reglementate de Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei:

Art. 87. - (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:

a) funcţia de consilier local;

b) funcţia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;

f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;

g) calitatea de comerciant persoană fizică;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) calitatea de deputat sau senator;

j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;

k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

Incompatibilităţile privind funcţionarii publici sunt reglementate de art. 94, 95 şi 98 din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Pentru cazul semnalat de CRJ prezintă relevanţă art. 94:

Art. 94. - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

(4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

 

Unii consilieri judeteni deţin funcţii de membru în consiliile de adminstraţie ale societăţilor subordonate consiliului local şi invers (de pildă domnul Benedek Imre Sandor, consilier judeţean în cadrul CJ Mureş este, în acelaşi timp, membru al consiliului de administraţie şi administrator la o societate comercială de interes local înfiinţată de Consiliului Local al municipiului Târgu-Mureş - S.C LOCATIV S.A., conform datelor obţinute de la ONRC). Deşi această situaţie nu este una de incompatibilitate din punctul de vedere al legislaţiei curente, considerăm că, drept lege ferenda, aceste practici ar trebui reprimate deoarece consilierul devine şi angajat subordonat al administraţiei publice şi nu mai poate reprezenta corect interesele cetăţenilor şi ale comunităţii locale.

 

 

Cap. 8: Concluzii şi recomandări

 

- În ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor de interese s-au înregistrat mai multe “practici” la nivelul instituţiilor monitorizate:

- nepostarea pe site a declaraţiilor de interese (cazul Primăriei şi Consiliului Local al municipiului Sighişoara)

- unele persoane din cadrul instituţiei nu au postate  declaraţiile de interese ( de ex. şase consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu-Mureş şi funcţionarii publici din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureş)

- postarea pe site doar a modelului declaraţie de interese (cazul Consiliului Judeţean Mureş)

- postarea pe site a declaraţiei de interese în continuarea declaraţiei de avere (acelaşi document în cadrul rubricii declaraţii de avere, situaţie înregistrată în cazul membrilor consiliului de administraţie din CAS Mureş).

- Studirea declaraţiilor de avere completate de aleşii locali şi funcţionarii publici din instituţiile monitorizate a scos în evidenţă cazuri în care completarea declaraţiei de avere s-a realizat cu omisiuni sau în mod eronat: unele informaţii lipsesc sau sunt completate în cadrul altor rubrici. S-au identificat şi două cazuri de nerespectare a O.U.G. nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese (necompletarea şi nedepunerea declaraţiei de avere după modelul prevăzut de legislaţia în vigoare). În plus, unele omisiuni la sursa venitului (nume, adresă) precum şi scanarea declaraţiei de avere postată pe site la o calitate foarte slabă îngreunează procesul de monitorizare a integrităţii personalului din instituţiile publice (nu se furnizează informaţii prin prisma cărora se pot identifica  eventualele situaţii de incompatibilitate sau de conflict de interese). Mai multe din declaraţiile de avere ale consilierilor locali din Târgu-Mureş postate pe site au paginile aşezate aleatoriu (nu respectă ordinea de paginare), fapt care afectează verificarea modului de completare a acestora.

- Doar pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş şi al Primăriei municipiului Târgu-Mureş sunt publicate şi pot fi consultate bugetele pe anul 2007. Site-ul primăriei municipiului Sighişoara cuprinde doar hotărârea de adoptare a bugetului local pe anul 2007, fără anexele corespunzătoare care fac parte integrantă din hotărârea respectivă.

Consiliul Judeţean Mureş, Primăria municipiului Sighişoara şi Consiliul local al municipiul Târgu-Mureş au respectat procedura de publicare în cazul achiziţiilor de servicii de publicitate media (publicarea referatelor de oportunitate şi intenţiile de participare privind achiziţia publică a serviciilor de publicitate media în anul 2007 atât pe site-ul www.publicitatepublica.ro cât şi pe site-ul propriu al instituţiei).

 

Monitorizarea instituţiilor publice a permis şi identificarea unor modele de bună practică:

- Declaraţiile de avere ale demnitarilor din cadrul Consiliul Local al municipiului Târgu- Mureş sunt ordonate alfabetic şi pe ani (cronologic);

- Declaraţiile de avere postate pe site-ul Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş se evidenţiază prin claritate în modul de prezentare (datele sunt completate pe calculator, fapt care asigură caracterul lizibil al acestora);

- Pe site-ul  Consiliul Judeţean Mureş pot fi consultate bugetele adoptate începând cu anul 2003. La polul opus se plasează site-ul primăriei municipiului Sighişoara în care este postat doar bugetul local pe anul 2004;

- Pe site-ul  Consiliul Judeţean Mureş pot fi consultate informaţii despre contractele încheiate începând cu anul 2006, în cadrul secţiunii Relaţii şi informaţii publice;

- Publicarea pe site-ul instituţiei a textului complet al contractului de achiziţie publică încheiat de o  instituţie publică (practică începută de Primăria municipiului Târgu-Mureş în 2006, dar abandonată în prezent);

- Publicarea pe internet a raportului achiziţiilor publice pe anul 2006 (cazul Primăriei municipiului Sighişoara);

- Publicarea pe internet a proceselor verbale ale şedinţelor publice şi a hotărârilor adoptate, pratici întâlnite la nivelul a două instituţii monitorizate: Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş. Studierea proceselor verbale şi a hotărârilor adoptate pot oferi indicii privind probarea unor eventuale conflicte de interese. Site-ul primăriei Sighişoara nu cuprinde niciun  proces verbal al şedinţelor publice. Pe parcursul monitorizării, procesele verbale corespunzătoare şedinţelor desfăşurate de Consiliul Local al municipiului Sighişoara au fost consultate prin cereri adresate în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Recomandări:

- Publicarea pe site-urile instituţiilor a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi a listei funcţionarilor publici din instituţia respectivă.

Unele din instituţiile publice monitorizate nu au publicat pe internet declaraţiile de avere şi/sau de interese sau le-au publicat doar la anumiţi funcţionari publici/aleşi locali.

Pe de altă parte, nepostarea pe internet a declaraţiilor de avere şi/sau de interese generează unele dificultăţi în monitorizarea integrităţii personalului din administraţia locală, aleşilor locali şi funcţionarilor publici (alocarea de resurse de timp pentru studierea declaraţiilor la sediul instituţiilor sau de resurse financiare: solicitarea declaraţiilor în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi suportarea costurilor pentru transmiterea copiilor respectivelor declaraţii) şi poate crea totodată impresia unei lipse de transparenţă a instituţiei publice.

- Existenţa pe site-ul instituţiilor a  unor secţiuni distincte pentru declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese (de ex. declaraţiile de interese ale membrilor CA din CAS Mureş sunt postate pe site în continuarea declaraţiei de avere);

- Publicarea pe site-urile instituţiilor a programului anual al achiziţiilor publice şi a raportul anual privind achiziţii publice;

- Respectarea procedurilor de atribuite prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice  (de ex. s-a prevăzut licitaţia ca procedură de atribuire, dar s-a ajuns la cerere de oferte prin diminuarea sumei în mai multe tranşe);

- Planificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu respectarea reglementărilor legale (de ex. la un contract de servicii care depăşeşte 40.000 euro, o instituţie publică monitorizată a prevăzut  procedura de cerere de oferte, în dezacord cu prevederile art. 124 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii);

- O estimare mai atentă a valorii contractelor de achiziţie publică (s-a identificat o situaţie cu o diferenţă foarte mare la valoarea estimată a contractului şi valoarea efectivă a acestuia: 13.400 RON valoarea estimată la transport materiale şi prestări servicii cu buldoexcavatorul şi 160.000 RON valoarea contractului încheiat, de aproape 12 ori mai mult decât valoarea estimată în programul anual al achiziţiilor publice);

- Respectarea procedurilor legale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale Proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale intră sub incidenţa prevederilor art. 6 din Legea nr.  52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, dar două din consiliile locale monitorizate nu au respectat aceste prevederi: proiectul de act normativ nu a fost adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare (nici prin mass-media, nici prin afişare la sediul propriu şi nici  prin inserare pe site-ul instituţiei).

- Publicarea proceselor verbale ale şedinţelor publice şi a hotărârilor adoptate pe site-urile instituţiilor publice. Această practică, pe lângă rolul pe care îl deţine în asigurarea transparenţei decizionale, poate sprijini şi demersurile de monitorizare a integrităţii aleşilor locali.

- Responsabilizarea personalului din instituţiile publice, în sensul furnizării informaţiilor solicitate în temeiul  Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. O parte din instituţiile monitorizate nu au furnizat informaţiile solicitate prin cererile adresate în temeiul  Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, nerespectând obligaţia prevăzută la art. 7 de a răspunde la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

Solicitările de informaţii publice la care nu s-au furnizat informaţiile solicitate pot fi consultate în anexe.

- Completarea corectă şi completă a datelor din formatul declaraţiei de avere şi de interese de către funcţionariii publici şi aleşii locali;

- Modificarea regulamentului de ordine interioară al instituţiilor publice în sensul punerii de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii şi postarea acestuia pe site-urile instituţiilor. Niciuna din instituţiile monitorizate nu a indicat cum anume, în mod concret, regulamentul de ordine interioară al instituţiei a fost pus de acord cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

- Prin prisma informaţiilor prezentate, considerăm că este necesar ca aleşii locali şi personalul din  instituţiile publice, dar şi jurnaliştii din mass-media locală , să ajungă la o înţelegere corectă a noţiunilor de conflict de interese şi incompatibilitate precum şi a implicaţiilor legale. Fără o înţelegere corectă a semnificaţiilor acestor noţiuni, demersurile de probare a cazurilor de conflicte de interese sau de incompatibilitate, ca şi evitarea producerii acestora, pot fi mult îngreunate.

 

 

Anexe:

 

Anexa 1- Răspuns Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş

Anexa 2- Răspuns Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş

Anexa 3- Articolul „Acuze neîntemeiate”

Anexa 4- Studiu de caz conflicte de interese Consiliul Local Sighişoara (3 consilieri locali)

Anexa 5- Studiu de caz conflicte de interese Consiliul Local Sighişoara (1 consilier local)

Anexa 6- Studiu de caz incompatibilitate Primăria Târgu-Mureş

Anexa 7- Studiu de caz incompatibilitate Instituţia Prefectului Sighişoara

Anexa 8- Cereri adresate în temeiul Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la care instituţiile publice nu au răspuns până la data de 05.08.2007

 

Activitatea de monitorizare a integrităţii publice la nivelul judeţului Mureş a fost coordonată de către Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în perioada februarie - iulie 2007, pe baza unei metodologii elaborată de către experţi ai Centrului de Resurse Juridice, Asociaţiei Pro Democraţia şi Transparency International Romania. Conţinutul acestui raport nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Transparency International Romania

 

 

 

„Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale”.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004: Societatea Civilă

August 2007

Material editat de Centrul de Resurse Juridice

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

 

Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro

 

 [ CEDES ] [ Studii şi lucrări ] [ Despre noi ] [ Linkuri utile ] [ Contact ] [ Webmaster ] [ Guestbook ] [ Forum ]

Copyright CEDES 2004-2007. All rights reserved.