Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES
curve.pngEEA_Grants.jpgMET_Logo_Vectorial.jpgSIGLA_CEDES_SIGHISOARA.JPG

        MultiCulti 

Proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii” 


Sinteza proiectului și a principalelor rezultate obținute 


Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a derulat începând cu data de 1 iulie 2014 proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect cofinanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 73,512.39 Euro. 

(descarcă Sinteza proiectului și a principalelor rezultate obținute)„Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”


       Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES implementează în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2015 proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 73.512,39 Euro. Cofinanţarea proiectului în valoare de 14.822,61 Euro (16,78% din totalul costurilor eligibile) este asigurată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.
      

       Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea disparităţilor sociale şi la creşterea coeziunii în 6 comunităţi interetnice din comunele Biertan şi Moşna, judeţul Sibiu,
prin implicare civică, responsabilizare faţă de comunitate şi calificare profesională.


       Peisajul cultural şi natural al celor două comune este deja recunoscut ca fiind unic, iar
punerea în valoare a comunităţii multiculturale, prin responsabilizare locală şi motivare de a
acţiona împreună va contribui la o dezvoltarea durabilă a satului şi bunăstarea locuitorilor.

       Activităţile principale ale proiectului constau în:


                 - elaborarea a două planuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor interetnice din
                 comuna Moşna şi Biertan,
                 - programe de activităţi civice şi creative pentru copii şi adulţi (concurs de                            identificare a patrimoniului cultural local, atelier de creaţie şi atelier de sănătate)
                 - cursuri de formare profesională (un curs de ghid turistic local, un curs de                            calificare în domeniul agro-turism şi un curs în domeniul managementului de                        proiect),
                 - organizarea a două evenimente multiculturale,

                 - coeziune comunitară prin voluntariat (6 acţiuni de voluntariat),
                 - organizarea a două conferinţe de diseminare a rezultatelor.

        Pe parcursul proiectului, cele 6 comunităţi rurale:

                 - vor avea o capacitate crescută de a se implica în procesul de luare a deciziilor    la nivel local
                 - vor avea o identitate locală mai bine conturată (prin implicarea în activităţi civice, creative şi socio-culturale)
                 - vor avea oportunităţi sporite de dezvoltare a antreprenoriatului local

         În urma implementării proiectului se va consolida capitalul social şi democraţia participativă a comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a mediului rural românesc.

 


***

 

          *Curs management de proiect, ateliere de sănătate, evenimente multiculturale la Biertan și Alma Vii și conferință de diseminare a rezultatelor obținute (continuare...)

 

 

          *Program de educație civică pentru adulți și elevi (continuare...)

 

          *Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES anunţă finalizarea celor două concursuri de identificare a patrimoniului local organizate la Școlile Gimnaziale din comunele Biertan și Moșna, județul Sibiu (continuare...)

 

          *Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES anunţă demararea acțiunilor care vor avea ca finalitate elaborarea a două planuri de dezvoltare durabilă a comunităților interetnice din comunele Biertan și Moșna, județul Sibiu (continuare...)

 

          *Cursuri de calificare și întâlniri comunitare (continuare...) 

 

 

***

 


Comunicat de presă:


Exerciții de democrație participativă în cadrul proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”

                  

 

Sighişoara, 27 octombrie 2014

 

 

 

                       Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES anunţă demararea acțiunilor care vor avea ca finalitate elaborarea a două planuri de dezvoltare durabilă a comunităților interetnice din comunele Moșna și Biertan, județul Sibiu, în cadrul proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect finanţat  prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 73,512.39 Euro.

În cadrul activității, sunt prevăzute 18 întâlniri comunitare, axate pe colectarea de informații privind problemele sociale, economice și de mediu existente la nivelul comunelor Moșna și Biertan, a satelor componente, prioritizarea acestora, dar și pe identificarea de soluții privind nevoile locale, inclusiv pe măsuri de reducere a disparităților sociale și de creștere a coeziunii comunităților interetnice.

          În paralel, se vor administra chestionare pe un eșantion pilot în fiecare din satele Biertan, Copşa Mare, Richiş, Moşna, Nemşa şi Alma Vii, dar și aleșilor locali din comunele Moșna și Biertan, pentru a obține informații specifice și cât mai complete pentru fiecare din cele 6 sate.

Întâlnirile comunitare organizate în perioada 11 octombrie-15 octombrie 2014, în cele 6 sate componente ale comunelor Biertan și Moșna, la care au participat locuitori, dar și aleși locali, ne întăresc ideea funcționarii acestor întâlniri tematice ca adevărate exerciții de democrație participativă.

Membrii comunităților vor fi astfel implicați activ în elaborarea unor planuri de dezvoltare durabilă care să îi reprezinte.

        La întâlnirile tematice sunt invitați să participe locuitori din toate comunitățile etnice existente la nivel local, atât bărbați, cât și femei, persoane resursă, dar și aleși locali din cele două comune.

Planurile vor cuprinde măsuri şi priorităţi pentru ameliorarea problemelor sociale, economice și de mediu existente în comunele Moșna și Sibiu, precum și la nivelul satelor componente și vor valorifica punctele de vedere transmise de locuitorii din comunitățile de români, maghiari, romi, germani, dar și cele ale aleșii locali din cele două comune.

În cadrul activității, se urmărește atât realizarea unor planuri de dezvoltare durabilă pentru comunitățile din Moșna și Sibiu, cât și dezvoltarea unui instrument de bună guvernare, punând un accent deosebit pe identificarea de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă și pe promovarea includerii problemelor comunităţilor rome în cele două planuri de dezvoltare durabilă.

 

 

      

Pentru relaţii suplimentare:

Carolina Fernolend, manager proiect, Fundaţia Mihai Eminescu Trust,

Tel: 0265.506.024, e-mail: cfernolend@mihaieminescutrust.org

 

Nicoleta Anghel, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro

 

 

 

 


Întâlniri comunitare în comunele Biertan și Moșna

 

 

      Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES anunţă demararea acțiunilor care vor avea ca finalitate elaborarea a două planuri de dezvoltare durabilă a comunităților interetnice din comunele Biertan și Moșna, județul Sibiu, în cadrul proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect finanţat  prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România.

      În perioada 11 octombrie 2014-15 octombrie 2014, membrii echipei de proiect au organizat o întâlnire comunitară în fiecare sat aparţinând comunelor Biertan şi Moşna. În cadrul întâlnirilor, s-au adus în discuție probleme sociale, economice şi de mediu existente la nivelul comunelor Biertan și Moșna, a satelor componente, s-a realizat o prioritizare a acestora și

s-au identificat unele soluții privind nevoile locale, inclusiv măsuri de reducere a disparităților sociale și de creștere a coeziunii comunităților interetnice.

      La cele 6 întâlniri organizate au participat 152 de locuitori, 6 responsabili locali, primarii celor două comune, membrii echipei MET şi CEDES.

În perioada următoare se va desfăşura concursul de identificare a patrimoniului, care va consta în documentarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale sau fotografierea elementelor de patrimoniu de către copii, sub îndrumarea unui cadru didactic.

 

 

Comunicat de presă:


Concurs de identificare a patrimoniului local

în cadrul proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”

                  

Sighişoara, 29 octombrie 2014

 

 

Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES anunţă lansarea concursului de identificare a patrimoniului local, în cadrul proiectului „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”, proiect finanţat  prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 73,512.39 Euro.

Concursul de identificare a patrimoniului cultural local va avea loc în comunele Biertan și Moșna, județul Sibiu și va consta în documentarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale sau fotografierea elementelor de patrimoniu de către elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic.

Concursul de identificare a patrimoniului este una dintre acțiunile prevăzute a se realiza în cadrul Programului de activități civice și creative pentru copii și adulți, alături de atelierul de creație și atelierul de sănătate.

Concursul va pune accentul pe formarea a 3 grupuri multietnice de elevi, care prin participarea la acestă acțiune își vor consolida identitatea locală, vor conştientiza şi vor cunoaște valoarea unei comunităţi multietnice.

Rezultatele concursului vor fi prezentate ulterior în cadrul unei expoziții de fotografii, cu ocazia organizării evenimentelor multiculturale în comunele Biertan și Moșna, dar și în cadrul unor expoziţii temporare organizate în Turnul Cojocarilor din Cetatea Sighişoara.

 

Pentru relaţii suplimentare:

Carolina Fernolend, manager proiect, Fundaţia Mihai Eminescu Trust,

Tel: 0265.506.024, e-mail: cfernolend@mihaieminescutrust.org

 

Nicoleta Anghel, responsabil comunicare, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro

 

 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org și www.fondulong.fdsc.ro

 

 
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi : www.eeagrants.org
şi www.fondulong.fdsc.ro

fondong_logo.jpgCRCR.jpgfdsc_LS3E.JPG