SIGLA.jpg

Proiectul Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, care se derulează începând cu  data de 1 iulie 2017, va contribui la dezvoltarea turismului din Municipiul Sighişoara, prin dezvoltarea de mecanisme educaționale care să conducă la crearea unei comunicări mai bune a specificului şi identităţii structurilor de primire turistică din municipiu, dar și prin identificarea de noi modalități prin care poate fi dezvoltat turismul.

În urma implementării acestui proiect, se vor crea premizele pentru creșterea vizibilităţii Sighişoarei ca destinaţie turistică prin intermediul comunicării şi brandingului turistic și se vor putea crea unele branduri puternice în turism, care să ducă la menţinerea Sighişoarei în topul destinațiilor turistice.

Proiectul este finanţat de către Municipiul Sighişoara şi co-finanţat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES şi se derulează în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017.

Activităţile principale ale proiectului includ o cercetare exploratorie privind potențialul de dezvoltare turistică în municipiul Sighișoara, realizarea unei cercetări a modului în care unităţile de cazare de mărime mică și medie comunică online (prin intermediul site-ului propriu şi paginii de Facebook) şi organizarea unor cursuri destinate reprezentanţilor unităţilor de primire turistică din Sighişoara, pe tema branding-ului în turism.

Cercetarea exploratorie se va realiza în baza unei metodologii propusă de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, prin administrarea a 600 de chestionare mai multor categorii de persoane, apreciate ca având un rol important în ceea ce privește identificarea unor măsuri prin care se poate dezvolta turismul în Sighișoara. Astfel, printre respondenţi se vor număra reprezentanţi ai structurilor de primire turistică din municipiul Sighişoara, turiști care vizitează Sighișoara, reprezentanți ai agențiilor de turism care activează în România şi organizații care desfășoară activități în legătură cu turismul din Sighișoara.

În urma cercetării comunicării online a structurilor de cazare, care a reprezentat prima activitate din proiect, se va elabora suportul de curs pentru reprezentanţii unităţilor de primire turistică din Sighişoara . Cursurile sunt planificate să se desfășoare până la finalul lunii octombrie 2017, în Sighişoara, şi se vor concentra pe următoarele aspecte: Elementele brand-ului. Brandul turistic. Logo, nume de marcă, slogan. Elemente de marketing aplicate în turism. USP – elemente de diferenţiere specifice. Comunicarea online. Comunicarea în branşă (cu portalurile de turism, cu agenţiile, etc.). Comunicarea cu clientul – pre şi post vânzare.

În cadrul fiecărui modul al cursului, vor fi rezervate ore pentru aplicaţii practice, în cadrul cărora fiecare cursant va exersa alături de instructor. Grupele constituite vor avea în medie 15 cursanţi, fapt care va face posibil feed-back-ul individual.

La finalul cursului, instructorul va oferi consultanţă la distanţă, cursanţilor, one-on-one (unu-la-unu), în limita a două ore per cursant, cu privire la aspecte întâlnite în practică și cu care s-au confruntat după curs, în comunicare.

 

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Sighișoara și al Consiliului Local Sighișoara. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Municipiului Sighișoara și nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia.

TURISMUL SIGHIȘOREAN - 

IDENTITATE LOCALĂ, BRANDING ȘI COMUNICARE

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

                                                                    30 octombrie 2017

 

COMUNICAT DE PRESĂ

TURISMUL SIGHIŞOREAN: identitate locală, branding şi comunicare

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,  derulează în Sighișoara, începând cu luna iulie 2017, proiectul „Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare”.

În prima lună a proiectului,  am conceput un instrument de cercetare complex, bazat de metodologia analizei de conţinut, pentru a identifica specificul activităţilor de comunicare online a unităţilor de cazare sighişorene. Am aplicat instrumentul asupra unităţilor de cazare de mărime medie, dar şi asupra unora dintre hoteluri, pentru a identifica dacă există un specific local sau acesta depinde mai degrabă de mărimea unităţii de cazare (de potenţa financiară a acesteia).

La final, am redactat raportul de cercetare, în care se regăsesc concluziile noastre şi câteva recomandări, toate, privind activităţile de comunicare ca parte a marketingului turistic. Acestea vizează în principal actualizarea la timp a instrumentelor de comunicare (fie că vorbim de pagina web, fie de pagina Facebook a structurii de primire turistice). Tot parte a concluziilor este şi că turismul sighişorean este în general bine reprezentat online, chiar dacă uneori paginile sunt realizate cu un efort minimal şi fără cunoaşterea instrumentelor pe care le oferă platforma Facebook, de exemplu.

O altă activitate importantă din proiect a constat în organizarea cursului „Branding şi comunicare în turismul sighișorean” care a presupus atât eforturi logistice, cât şi eforturi legate de asigurarea unui conţinut de calitate, adaptat la realităţile turismului sighişorean, aşa cum le-am constatat noi în faza de cercetare preliminară. În etapa de planificare, am creat conţinutul cursului, am contactat unităţile de cazare sighişorene şi le-am prezentat informaţiile despre curs. În paralel, am creat pagina de Facebook a proiectului şi am actualizat cu date despre proiect pagina noastră web, cedes.ro. Am stabilit împărţirea viitorilor cursanţi în două serii, în funcţie de disponibilitatea lor de timp. Cele două serii ale cursului s-au desfăşurat în Sighișoara, în perioada 25 – 29 septembrie 2017 (prima serie) şi în zilele de 9, 10, 11, 16 şi 17 octombrie 2017 (a II a serie). La cele două serii ale cursului au participat 25 de reprezentanți ai structurilor de primire turistică din Sighișoara.

Pe parcursul proiectului se va oferi și consultanță individuală unităților de cazare participante la curs cu privire la aspectele practice cu care s-au confruntat după curs în comunicare și va fi finalizată cercetarea exploratorie privind potențialul de dezvoltare turistică în municipiul Sighișoara.

Raportul proiectului va fi lansat și făcut public în luna noiembrie 2017 în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc la Sighișoara.

Proiectul „Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare” este finanțat de Municipiul Sighișoara și cofinanțat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

 

Pentru relaţii suplimentare:

Nicoleta Anghel, coordonator proiect, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,

Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro

                                                                    

28 noiembrie 2017

 

COMUNICAT DE PRESĂ

TURISMUL SIGHIŞOREAN: identitate locală, branding şi comunicare

 

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a derulat începând cu data de 1 iulie 2017 proiectul „Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare”, proiect finanțat de Municipiul Sighișoara și cofinanțat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

Creat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES special pentru Municipiul Sighişoara, localitate turistică de interes naţional, proiectul şi-a propus să conducă la îmbunătăţirea imaginii Sighişoarei ca destinaţie turistică, prin intermediul a două obiective specifice: pe de o parte, creşterea înțelegerii mecanismului de creare a brandului propriu în turism și îmbunătăţirea comunicării de către structurile de primire turistică (în principal de mărime mică și medie) din Sighișoara şi, pe de altă parte, identificarea de noi modalități prin care poate fi dezvoltat turismul sighişorean.

Cu o durată de 5 luni, proiectul a presupus desfășurarea în principal a următoarelor activităţi: analiza comunicării structurilor de primire turistică de mărime mică și medie din Municipiul Sighişoara, cercetarea exploratorie privind potențialul de dezvoltare turistică în municipiul Sighișoara, organizarea cursului „Branding şi comunicare în turismul sighișorean”, informarea și promovarea.

Grupurile-ţintă vizate de activităţile din proiect au fost: reprezentanţi ai structurilor de primire turistică din municipiul Sighişoara (50); turiști care vizitează Sighișoara (537); reprezentanți ai agențiilor de turism care activează în România (10);  organizații care desfășoară activități în legătură cu turismul din Sighișoara (3); aleși locali din Sighișoara (primarul Municipiului Sighișoara și consilierii locali) (20).

Cercetarea exploratorie privind potențialul de dezvoltare turistică în municipiul Sighișoara s-a realizat în baza unei metodologii propusă de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, prin administrarea a 600 de chestionare mai multor categorii apreciate ca având un rol important în ceea ce privește identificarea unor măsuri prin care se poate dezvolta turismul în Sighișoara.

Cercetarea a fost axată pe mai multe paliere ca de exemplu: lipsuri și aspecte mai puțin plăcute percepute de turiștii care au vizitat Sighișoara, sugestii ale turiștilor, măsuri și sugestii privind modul în care s-ar putea dezvolta turismul în Sighișoara, propuse de reprezentanţi ai unor structuri de primire turistică din municipiul Sighişoara, ai unor agenții de turism care activează în România și ai unor organizații care desfășoară activități în legătură cu turismul din Sighișoara.

Rezultatele cercetării au relevat existenţa mai multor linii de acţiune posibile, dintre care aleșii locali din Sighișoara, dar și alți factori interesați – vor putea să aleagă pe care să le dezvolte pe viitor, astfel încât să readucă Sighişoara în atenţia turiştilor, din destinaţie de tranzit, la gloria sa de perlă a turismului românesc.

În ceea ce privește măsurile pentru dezvoltarea turismului în Sighișoara,

propuse spre evaluare de echipa de proiect, percepute ca având o importanță mare și foarte mare,  în topul distribuției răspunsurilor oferite de reprezentanţi ai structurilor de primire turistică din municipiul Sighişoara, reprezentanți ai agențiilor de turism care activează în România și ai unor organizații care desfășoară activități în legătură cu turismul din Sighișoara,  s-au menționat:

 Concluzii


În cadrul proiectului s-au conturat câteva linii de acțiune pentru consolidarea poziției Sighișoarei printre destinațiile turistice din România, unele dintre ele vizând colaborarea mai strânsă și comunicarea între unitățile de cazare pe de o parte și administrația publică locală pe de altă parte, iar altele, vizând măsurile directe pe care fiecare dintre părți va trebui să și le asume. 


Descarcă:


Raportul proiectului  ”TURISMUL SIGHIŞOREAN: identitate locală, branding şi comunicare” 


   

Proiectul „Turismul sighişorean: identitate locală, branding şi comunicare” este finanțat de Municipiul Sighișoara și cofinanțat de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

 

Pentru relaţii suplimentare:

Nicoleta Anghel, coordonator proiect, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES,

Tel: 0722.244.004, e-mail: office@cedes.ro