Centrul Pentru Dezvoltare Socială CEDES

CEDES - Center for Social Development

 

 <<înapoi

 

CEDES

 

 

 

Drepturile copilului

1 IUNIE, ZIUA TA.

E timpul să îţi cunoşti drepturile pe care le ai în fiecare zi.

Ai grijă ca ele să îţi fie respectate.

 

 

 

 

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat la 20 noiembrie 1989, Convenţia privind Drepturile copilului. Convenţia este o lege internaţională care stabileşte drepturile civile, politice, economice, culturale şi sociale pentru copii, ratificată de România în anul 1990.

 

 

 

Selecţii din CONVENŢIA
cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

 

 

1.Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului. (ART.13)

 

2.Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie. (Art.14)

 

3..….. ambii părinţi au responsabilităţi comune pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Părinţii sau, după caz, reprezentanţii săi legali sunt principalii responsabili de creşterea şi dezvoltarea copilului. Aceştia trebuie să acţioneze, în primul rând, în interesul suprem al copilului. (ART.18)

 

4.… protejarea copilului împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual.(ART. 19)

 

5.…pentru copiii handicapaţi fizic şi mental trebuie să se asigure o viaţă împlinită şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii.(ART.23)

 

6…. dreptul oricărui copil de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. (ART.27)


7… dreptul copilului la Educaţie…(ART.28)

8… dreptul la odihnă şi la vacanţă, dreptul de a practica activităţi recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaţa culturală şi artistică. (ART.31)

 

9… dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. (ART.32)

 

10… să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală.(ART.34)

 

11. Statul va lua toate măsurile necesare… pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub orice formă. (ART.35)

 

12. Nici un copil să nu fie supus la tortură, la pedepse sau la tratamente crude, inumane sau degradante.(ART.37.lit.a)

 

13. Statul va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a copiilor, victime ale unei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane sau degradante…(ART.39)

 

<<înapoi

[ CEDES ] [ Studii şi lucrări ] [ Despre noi ] [ Linkuri utile ] [ Contact ] [ Webmaster ] [ Guestbook ]

 

Redirecţionând 2% din impozitul datorat statului puteţi sprijini activitatea Centrului pentru Dezvoltare Socială CEDES

 

Redirecţionând 2% din impozitul datorat statului puteţi sprijini activitatea Centrului pentru Dezvoltare Socială CEDES

Completaţi declaraţia specială (200) privind veniturile realizate la rubrica III.2 (sponsorizare entitate non-profit) sau cererea (230) privind destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul anual (în cazul contribuabililor care au obţinut venituri doar din salarii) cu următoarele date:

CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ CEDES

COD FISCAL:  14971569

CONT IBAN:   RO 59 BTRL 0270 1205 A501 80XX

BANCA TRANSILVANIA SIGHIŞOARA

VĂ MULŢUMIM !

Copyright CEDES 2004-2007. All rights reserved.